ชั้นเก็บของสแตนเลส


Multi Rack Stainless


ชั้นเก็บของสแตนเลส คุณภาพสูง สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

โครงสร้าง ชั้นเก็บของสแตนเลส เป็นสแตนเลสทั้งหมด ทำให้มีอายุการใช้งานได้ยาวนาน และด้วยรูปแบบและวัตถุประสงค์ในการใช้งานในแต่ละอุตสาหกรรมมีความหลากหลาย ทางบริษัทจึงให้ความสำคัญกับทุกอุตสาหกรรม และตอบโจทย์กับผู้ใช้และช่างที่ทำงานโดยออกแบบ เพื่อได้ประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน

คุณสมบัติพิเศษ

- หมาะสำหรับงานรองรับน้ำหนักมาก
- โครงสร้างเป็นสแตนเลสเกรดคุณภาพระดับสูงเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมโคยเฉพาะ
- แข็งแรง ทนทานสูง
- เพิ่มความสะดวกในการทำงาน


Multi Rack Stainless


Have any questions?

+66 (0) 8 1623 7919


ROCKY TOOL STORAGE SYSTEM

thailand authorized dealer