รถเข็นช่างสแตนเลส


Tool Pick up Stainless


รถเข็นช่างสแตนเลส คุณภาพสูง สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

โครงสร้าง รถเข็นช่างสแตนเลส เป็นสแตนเลสทั้งหมด ทำให้มีอายุการใช้งานได้ยาวนาน และด้วยรูปแบบและวัตถุประสงค์ในการใช้งานในแต่ละอุตสาหกรรมมีความหลากหลาย ทางบริษัทจึงให้ความสำคัญกับทุกอุตสาหกรรม และตอบโจทย์กับผู้ใช้และช่างที่ทำงานโดยออกแบบ เพื่อได้ประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน

คุณสมบัติพิเศษ

- หมาะสำหรับงานรองรับน้ำหนักมาก - มีระบบป้องกันการเปิดลิ้นชักเองเพื่อความปลอดภัย Safety lock System - โครงสร้างเป็นสแตนเลสเกรดคุณภาพระดับสูงเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมโคยเฉพาะ - ลิ้นชักใช้ระบบลูกปืนลางสไลด์แบบพิเศษสำหรับรองรับน้ำหนักได้มาก


Tool Pick up Stainless


Have any questions?

+66 (0) 8 1623 7919


ROCKY TOOL STORAGE SYSTEM

thailand authorized dealer