โต๊ะช่างสแตนเลส


Workbench Stainless


โต๊ะช่างสแตนเลส คุณภาพสูง สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

โครงสร้าง โต๊ะช่างสแตนเลส เป็นสแตนเลสทั้งหมด ทำให้มีอายุการใช้งานได้ยาวนาน และด้วยรูปแบบและวัตถุประสงค์ในการใช้งานในแต่ละอุตสาหกรรมมีความหลากหลาย ทางบริษัทจึงให้ความสำคัญกับทุกอุตสาหกรรม และตอบโจทย์กับผู้ใช้และช่างที่ทำงานโดยออกแบบ เพื่อได้ประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน


Workbench Stainless


มี 2 ขนาดดังนี้

โต๊ะช่าง กว้าง 1100 mm. (H800 xW1500 x 750)
โต๊ะช่าง กว้าง 1800 mm. (H800 xW1800 x 750)


Have any questions?

+66 (0) 8 1623 7919


ROCKY TOOL STORAGE SYSTEM

thailand authorized dealer