โต๊ะทำงานช่าง


Work Table


โต๊ะทำงานช่าง คุณภาพสูง สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

โครงสร้าง โต๊ะทำงานช่าง เป็นเหล็กหนามีความคงทน ทำให้มีอายุการใช้งานได้ยาวนาน และด้วยรูปแบบและวัตถุประสงค์ในการใช้งานในแต่ละอุตสาหกรรมมีความหลากหลาย ทางบริษัทจึงให้ความสำคัญกับทุกอุตสาหกรรม และตอบโจทย์กับผู้ใช้และช่างที่ทำงานโดยออกแบบ หน้าท๊อป โต๊ะช่าง มาให้หลากหลายชนิด และหลายขนาดเพื่อได้ประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน

โต๊ะทำงานช่าง มีขนาดความกว้าง 1100 mm.
หน้าท๊อป Merawood (MW) ผลิตจากวัสดุผสมลามิเมตพิเศษ

Work Table Series

Optional features

1 MW Top plate
2 Rear Hole Panel
3 Optional drawers
4Optional vice stand
5 4" Urethane caster

Safety Chair / Sub Plate Series


Have any questions?

+66 (0) 8 1623 7919


ROCKY TOOL STORAGE SYSTEM

thailand authorized dealer