RTP-B3SR65
8 พฤษภาคม 2015
RTP-B5SR65
8 พฤษภาคม 2015
Show all

RTP-B3SR95

ersion : B3SR95
Size :
900x500x880 mm
Weight :
71 kg

หมวดหมู่:
รายละเอียด

รถเข็นเหล็ก รถเข็นเครื่องมือช่าง
มีชั้นวางของ 3 ชั้น
มีที่แขวนเครื่องมือ 3 ด้าน

คุณภาพสูงนำเข้าจากเกาหลี

เกรดสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

และอู่ซ่อมรถยนต์มาตรฐาน

โครงสร้างเหล็กหนาได้มาตรฐาน