RTP-CC3SR65
8 พฤษภาคม 2015
RTS-S2P
8 พฤษภาคม 2015
Show all

RTP-CC3SR95

Version : CC3SR95
Size :
900x530x880 mm
Weight :
84 kg

หมวดหมู่:
รายละเอียด

รถเข็นเหล็ก รถเข็นเครื่องมือช่าง
มีประตู เปิด-ปิด 2 ด้าน
มีชั้นวางของ 3 ชั้น

คุณภาพสูงนำเข้าจากเกาหลี

เกรดสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

และอู่ซ่อมรถยนต์มาตรฐาน

โครงสร้างเหล็กหนาได้มาตรฐาน